PLAY. EXPLORE. LEARN.

Live data,
overal toegankelijk

Bereik je duurzaamheidsdoelen met de Routekaart van WHC.

Overzicht van je financiën in één oogopslag

Bekijk een samenvatting van de kosten en besparingen van de maatregelen die worden toegepast bij de verschillende gebouwen binnen je organisatie. Bekijk de informatie per regio, per sector óf voor een specifieke locatie.

Doelgerichte maatregelen voor een doelgericht plan

Een combinatie van overheidsmaatregelen en innovatieve maatregelen van WHC, zorgt voor een sterke basis om een plan van aanpak op te zetten. Zo maken we van het abstracte concept “duurzaamheid” een concrete visie met direct te ondernemen stappen.

Day care Options

Voldoe aan overheidseisen met onze Routekaart

Energiebesparingsplicht

online, web, statistics-3539408.jpg

Informatieplicht

Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren aan uw bevoegd gezag, zoals gemeente of provincie.

EED-auditplicht

De EED-auditplicht is een verplichting vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).

magnifying glass, glass, icon-1093183.jpg

Onderzoeksplicht

Heeft u een energiebesparingsplicht? En gebruikt u op uw locatie vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar? Dan heeft u waarschijnlijk een onderzoeksplicht.

Portefeuille Routekaart

Bezit uw organisatie meer dan 20 gebouwen in Nederland en vallen deze onder toezicht van 2 of meer omgevingsdiensten? Dan moet u jaarlijks meerdere rapporten schrijven over de energiebesparende maatregelen die u neemt, en u moet alle gebouwen tegelijk verduurzamen. Wilt u minder administratie en meer flexibiliteit? Doe dan mee aan de portefeuilleaanpak.

CO2-Reductie in de Zorg

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is het kenniscentrum voor CO2-emissiereductie van zorgvastgoed. Zij ondersteunen de zorgsector in het werk aan de klimaatdoelen; 55% CO2-reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Belangrijk onderdeel hiervan is het faciliteren van de aanpak met portefeuilleroutekaarten. De WHC Routekaart voldoet aan alle eisen die EVZ stelt en kan daarom makkelijk ingediend worden.